GLR: sfeerver(p)lichting

Delft

Gebruik de Lege Ruimte

GLR: sfeerver(p)lichting
GLR: sfeerver(p)lichting GLR: sfeerver(p)lichting

Het Delftse stationsgebied ondergaat momenteel een ingrijpende transformatie. Het gehele plan is naar verwachting tussen 2025 en 2030 afgerond. Gedurende deze lange periode komen het oorspronkelijke-, het tijdelijke- en het beoogde karakter onder druk te staan. Door de huidige economische situatie worden plannen niet of deels uitgevoerd.

Sfeerver(p)lichting!

Wij streven er samen met Gebruik de Lege Ruimte naar om een plek te maken.
Een plek waar gedurende de transformatie wel continuiteit van sfeer is.
Een plek voor ontmoeten, informeren en herkennen.
Een plek die de schoonheid van de ontwikkeling laat zien.
Overdag en 's nachts.

Een uit sloophout getimmerde boom als uitkijk- en ontmoetingspunt: een baken voor de spoorzone.

De boom is verplaatsbaar en wordt wellicht definitief geplant in het te realiseren park.

project team:

Joeri van Ommeren
Erik Wolsky


« Terug