De Arch. van Noach

Ijmuiden

Hoorne Vastgoed

De Arch. van Noach
De Arch. van Noach De Arch. van Noach De Arch. van Noach De Arch. van Noach De Arch. van Noach

De Arch. van Noach, Ij-bunker, een architectuur waar Noach alleen van kon dromen
Inzending besloten prijsvraag herbestemming Ij-bunker, Hoorne Vastgoed, 2010

Ambitie
Aan recente ontwikkelingen in het Ijmuidense havengebied is de ambitie om grootschalige industrie te transformeren tot leefbare omgeving af te lezen. In de realisatie van deze ambitie, lijkt het behoud van karakter een belangrijk streven. Het strand, De Pier en kleinschalige publiekstrekkers zoals viswinkels zijn merendeels seizoensgebonden. De ontwikkeling van de IJ -bunker kan als kans aangegrepen worden om een meer permanente (toeristische) publieksstroom te genereren.

Arch. van Noach
De gebouwtypologie van de IJ-bunker, ontstaan vanuit het oogpunt de inhoud tegen alles en iedereen te beschermen, is wellicht de typologie waar Noach van droomde. De lokaal meer dan 4 meter (!) dikke betonwanden en daken bieden de ideale context voor een optimaal te reguleren binnenklimaat. De locatie is ideaal bereikbaar voor speciaal (groot) transport op internationaal niveau. Een uitheems dierenziekenhuis met herstelruimte lijkt een passend antwoord op de Ijmuidense ambitie en de gebouwtypologie. Waar de huidige dieren hospitaals gesloten blijven voor publiek, lijkt een commercieel, publiek gedeelte hier wenselijk. Een kenniscentrum voor uitheemse diersoorten maakt het scenario berustend op de unieke gebouwtypologie compleet.

Niet af
De Duitsers hebben de bunker nooit kunnen voltooien. Na de Tweede Wereld Oorlog is de bunker 'onklaar' gemaakt. Hij is zo 'afgebouwd' dat uitoefenen van de voormalige functie onmogelijk werd. De huidige staat ,in combinatie met het doel een publiek toegankelijk dieren hospitaal te maken, levert een interessante situatie op. De naar origineel plan 'voltooide' westzijde bestaat uit een 4 meter dik dak en gevels. Het middenstuk is een schakeling van gewapende beton liggers welke aan de oost-zijde als geimproviseerd dak zijn gebruikt. Deze ordening zorgt ervoor dat het gebouw zich in 3 stappen van west naar oost opent, waardoor klimaat en programma een symbiose aangaan.

Implementatie
De huidige driedeling, oost-west georienteerd, vormt de basis voor het concept. Architectonische voltooiing geeft betekenis aan de voormalig beoogde vorm. De huidige (licht uitgevoerde) aanbouw wordt verwijderd om de originele vorm te benaderen. De originele rooilijnen en hoek worden opgetrokken uit een glazen gevel met betonblokken in een open verband. Dit verband zorgt voor daglicht toetreding en een relatie op gebruikersniveau tussen binnen en buiten, zonder dat het gesloten karakter op haven niveau wordt aangetast. Om voldoende dag- en zonlicht binnen te krij gen, wordt de eerste verdieping aan de oostzijde volledig opgetrokken uit glas, wederom naar de origineel beoogde contouren.

Beleving
Bij aankomst rijdt de bezoeker langs het gebouw. Hier 'opent' het gebouw zich in drie stappen. Dit verloop introduceert het publieke, open gedeelte van de bunker. De opengewerkte gevel geeft een indruk van wat zich binnen afspeelt, zonder dit volledig te verhullen. Bij binnenkomst is een klein informatiecentrum gevestigd, waarna de bezoeker zijn eigen route kan volgen door het publieke gedeelte van de bunker. Dit publieke gedeelte is hoofdzakelijk in de langsrichting van het gebouw georienteerd. Hoogteverschillen zijn aangebracht, om het contact met de (genezen) dieren laagdrempelig te houden (uiteraard, wanneer mogelijk). In de dwarsrichting versmallen de publieke paden zich, om het contact met de dieren intiemer te houden en de capaciteit te reguleren. Onder het publieke gedeelte is het kennis centrum gevestigd, welke voor speciale gelegenheden als educatieve doeleinden geopend kan worden.

Generiek
Hoewel in dit stadium van het project enkel wordt gekeken naar de helft van de bunker, lijkt het wenselijk te kijken naar eventuele uitbreidbaarheid. Voor de gemeente is het van belang de industriele status van het gebied te behouden. Interessant wordt het wanneer toeristenindustrie zich kan mengen met het huidige scala. Het concept is zo geimplementeerd, dat uitbreidbaarheid niet hoeft af te doen aan de geldende vorm. De achteringang (binnenkomst dieren, west zij de) ligt vrij centraal in de bunker. Gezien de complexiteit van het toevoegen van gevelopeningen, biedt deze entree kans de huidige vorm uit te breiden.

 

project team:

Joeri van Ommeren

« Terug