Pitch Gebruik de Lege ruimte

29-11-2011

Joeri van Ommeren zal woensdag 30 november namens Smartchitecture drie concepten presenteren voor tijdelijk gebruik van de Delftse Spoorzone. Onder andere het prijswinnende Sfeerver(p)lichting concept zal onderdeel uit maken van de opvolgende brainstormsessie.

TOP Delft, Hippolytusbuurt 14. Aanvang 20.30 uur

voor meer informatie zie ook: www.gebruikdelegeruimte.nl

« Terug